אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 680

   וויוס

  • אלסווייסער 6 חודשים, 3 שבועות צוריק

   באריכט דעקט אויף דורכפאל פון פעדעראלע רעגירונג אהערצושטעלן טויזנטער ווענטילעיטארס מיט 13 יאר צוריק‎.
   די פעדעראַלע רעגירונג האָט אפילו שוין געהאַט אַוועקגעשטעלט געלטער אינעם בודזשעט, און האָט אונטערגעשריבן א קאָנטראַקט מיט א פירמע וואָס זאָל דאָס אַהערשטעלן. די פירמע וואָס האָט באַקומען דעם קאָנטראַקט האָט אָפּגעקויפט א קליינע פירמע אין קאַליפאָרניע, אַהערצושטעלן די ווענטילעיטאָרס, אָבער די קליינע פירמע האָט למעשה גאָרנישט געקענט פּראָדוצירן.