אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 680

   וויוס

  • אלסווייסער 6 חודשים, 3 שבועות צוריק

   וויי גרויסע אמעריקאנער העלט אינשורענס פירמעס וועלן נישט בעטן געלט פאר קאראנא באהאנדלונג‎.
   סיי "סיגנע" און סיי "הומאנא" וועלן נישט בעטן פון זייערע קאָסטומערס קיין שום געלט פאַר קאָראָנאַ פאַרבינדעטע באַהאַנדלונג, און די שפּיטעלער וועלן באַקומען באַצאָלט פאַר די באַהאַנדלונג לויט מעדיקעיר ראַטעס. דער שריט וועט שפּאָרן פאַר פּאַציענטן טויזנטער דאָלאַרן וואָס שפּיטעלער קענען מעגליך בעטן פאַר די בעטן, רעספּירעיטאָרס און אַנדערע קאָסטבאַרע באַהאַנדלונג, אויסער דאָס שפּאָרן קאופּעיס און זייטיגע קאָסטן.

   האט דאס געלייקט