אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 413

   וויוס

  • אלסווייסער 4 חודשים, שבוע צוריק

   קואמא איז ארויס געקומען מיט א שארפע רוף פאר ניו יארקער זיך נישט צו מישן איינער מיט'ן אנדערן.
   דער גאווערנער זאגט אז מענטשען דארפן זיין פאראנטווארטליך, און זיך האלטן צו די סאשעל דיסטענסינג פארלאנגן. גאווערנער קואמא זאגט אז די פאדערונג פון מענטשען צו בלייבן אינדערהיים איז נישט "עס וואלט געווען שיין אויב דו טוסט עס", עס איז א מאנדאט צו וואס ניו יארקער דארפן זיך האלטן. ער זאגט אז מענטשען וועלכע זענען נישט קיין וויכטיגע ארבייטער דארפן זען צו בלייבן אינדערהיים, און די וועלכע זענען יא אינדרויסן מוזן זיין אפגערוקט 6 פיס איינער פונ'ם אנדערן און אוועק שטיין פון אנגעלייגטע פלעצער.