אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 2.5K

   וויוס

  • אלסווייסער לפני 3 שנים, 8 חודשים

   ניו דזשורסי גאווערנער פיל מורפי האט געמאלדן אז צוגעזען נאך 91 וויירוס טויטפעלער די לעצטע טאג צייט
   די מעלדונג קומט אין צייט וואס 4 ניו דזשורסי געגענטער האבן זיך פאראייניגט אויף א סעריע שטייפע שריט צו באקעמפן די וויירוס. די געגענטער פון איסט אראנדזש, ניוארק, אראנדזש און אירווינגטאן, האבן דערקלערט 'אפאראציע לאקדאון' פאר 7 טעג צייט, און וועלן עס אין 7 טעג ארום נאכאמאל איבערקלערן. דורכאויס די וואך צייט זענען מענטשען גענצליך פארבאטן צו ריזן פאר אומוויכטיגע זאכן, און די געגענטער וועלכע האבן געמיינזאמע פאליציי פאטראלן צו כאפן פארלעצער וועלכע קענען אויסשטיין געלט שטראפן און אנדערע לעגאלע שריט.