אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 2.5K

   וויוס

  • אלסווייסער לפני 3 שנים, 8 חודשים

   די עף-די-עי האט ארויס געגעבן אן ארדער אראפ צו נעמען אלע 'זאנטעק' פראדוקטן פון די פאליצעס.
   די עף-די-עי זאגט אז די פראבלעם מיט די סארט פראדוקטן איז, אז נאכ'ן ליגן א שטיק צייט, איבערהויפט אין ערטער מער ווי די רום-טעמפערטשער, ווערט די פראבלעם ארגער. באאמטע זאגן אז כאטש וואס אין פראבעס ביז יעצט האט מען נישט געפונען עקסטרעם געפארפולע שטאפלן, אבער וויבאלד מען איז נישט קלאר ווי לאנג די פראדוקט קען אפליגן אין א געשעפט, איז באשלאסן געווארן אז מען זאל אלעס אראפ נעמען פון די פאליצצעס אויף דערווייל.