אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 346

   וויוס

  • אלסווייסער 3 חודשים, שבוע צוריק

   'גאלדמאן סאקס' פלאנט ארויס צו שטעלן א 300 מיליאן דאלאר פראגראם ארויס צו העלפן קליינע ביזנעסער און געגענטער וועלכע ליידן פון די קריזיס.
   די פעקל רעכענט אריין 250 מיליאן דאלאר אמערדזשענסי לאונס פאר קליינע ביזנעסער, 25 מיליאן דאלאר גרענטס פאר 'קאמיוניטי דעוועלאפמענט פיינענשעל אינסטיטושענס' און א 25 מיליאן דאלאר וויירוס פאנד פאר שווער באטראפענע געגענטער.