אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 963

   וויוס

  • אלסווייסער 9 חודשים, 2 שבועות צוריק

   גוטע נייעס: די עף-די-עי האט באשטעטיגט א בלוט-טעסט וואס גייט קענען באשטעטיגן אויב א מענטש איז געווארן אנגעשטעקט.
   די אגענטור זאגט אז שפעטער אין טאג וועט געמאלדן ווערן מער דעטאלן פון די טעסט, וועלכע וועט דורך לאבארטאריס קענען זען אויב א מענטש האט שוין די אנטי-באדיס אין זיך וואס אין אזא פאל מיינט עס אז ער איז שוין געווען אנגעשטעקט

   האט דאס געלייקט
   3 קאמענטס