אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 2.5K

   וויוס

  • אלסווייסער לפני 3 שנים, 8 חודשים

   גוטע נייעס: די עף-די-עי האט באשטעטיגט א בלוט-טעסט וואס גייט קענען באשטעטיגן אויב א מענטש איז געווארן אנגעשטעקט.
   די אגענטור זאגט אז שפעטער אין טאג וועט געמאלדן ווערן מער דעטאלן פון די טעסט, וועלכע וועט דורך לאבארטאריס קענען זען אויב א מענטש האט שוין די אנטי-באדיס אין זיך וואס אין אזא פאל מיינט עס אז ער איז שוין געווען אנגעשטעקט

   האט דאס געלייקט
   3 קאמענטס