אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 2.5K

   וויוס

  • אלסווייסער לפני 3 שנים, 8 חודשים

   מאנהעטן אפיס ליעסינג איז געפאלן מיט כמעט 50 פראצענט דעם ווינטער, א דראמאטישע רעדוקציע.
   קוקענדיג אויף די ערשטע דריי חדשים פונ'ם יאר למס' אין פארגלייך צו די לעצטע 4 חדשים פון פאריגע יאר למס', איז עס געפאלן מיט כמעט 50 פראצענט, און קוקענדיג אויף פאריגע יאר די זעלבע צייט איז עס געפאלן כמעט 25 פראצענט.