אלסווייסער אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 680

   וויוס

  • אלסווייסער 6 חודשים, 3 שבועות צוריק

   טראמפ אונטערגעשריבן פארארדענונג צו צווינגען דזשענעראל מאטארס אנצוהייבן פראדוצירן ווענטילעיטארס‎
   דער פּרעזידענט האָט אונטערגעשריבן די פאַראָרדענונג, אויף די פאַרלאַנג פון עטליכע סטעיטס. טראָמפּ'ס פאַראָרדענונג קומט נאָכדעם וואָס ער האָט געזאָגט אַז ער וועט נוצן די ספּעציעלע דעפענס פּראָדוקציע געזעץ צו צווינגען אַמעריקאַנער פאַבריקן צו פּראָדוצירן מעדיקל סופּלייס אויב וועט זיך אויספעלן.