שמואל א'אף-ליין

  • 0

   פאוסטס

  • 0

   קאמענטס

  • 870

   וויוס

  • שמואל א' לפני 11 חודשים, שבוע

   וואס איז אנדערש מצרים פון קאראנע?

   אין מצרים איז נאר פרעה געגאנגען מיט פידזשאמעס
   ביי קאראנע גייט יעדער…

   האט דאס געלייקט